Links Forening mv

(click på logo)


Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er ca. 7300 mennesker ramt af Parkinsons sygdom og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre
NYHED: Parkinsonforeningens nye hjemmeside: LevMedParkinson.dk

PUW-projektet skal skabe synlighed, sammenhold, samvær og netværk, samt danne rammen om fundraising. Parkinsonforeningen ønsker derfor at fastholde succesen hvert år siden PUW 2012, senest med mere end 500 Parkinsonsonramte, pårørende og venner samledes.


Der planlægges derfor afholdt en Walk i København hvert år i slutningen af maj.


Copenhagen Parkinson Unity Walk har til formål fortsat at øge bevidstheden i offentligheden om Parkinsons sygdom og styrke sammenhold, fællesskab og netværk for mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende.
Norsk Parkinson Forening
Svensk Parkinson Forening


Holland, som har været meget aktiv i arbejdet med at etablere europæiske standards for fysisk træning, har udviklet et koncept, som man kalder Parkinsonnet


Engelsk Parkinson Forening


Parkinson Forening USA

The EPDA is the only European Parkinson's umbrella organisation, and we have nearly 25 years' experience working with the global Parkinson's community.


Our work is simple: we exist to help enable people with Parkinson's to live a full life. Nothing more and nothing less. Learn more about us here.Got a story to tell?

Parkinson's Life is all about sharing great stories,  resources and events among the international Parkinson 's community.

So if you've got something you'd like us to publish — from fundraising successes to favourite recipes, or even just feedback about the site.

Get in touch now!